Η Εταιρεία

Η Πολύβιος Καπέτης Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών & εμπορίας κρεάτων με έδρα την κρεαταγορά της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Επικοινωνία

Πολύβιος Καπέτης Α.Ε.
Εισαγωγή & Εμπορία Κρεάτων


Έδρα: ΟΚΑΑ Κ2-02Β-20
Κεντρική Αγορά Αθηνών
Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Τηλ: 210 4838556 - 210 4826735

Fax: 210 4838557

Κιν:  6944 578327

Email: pkapetis@hotmail.com