Πολύβιος Καπέτης Α.Ε. | Εισαγωγή & Εμπορία Κρεάτων | Κεντρική Αγορά Αθηνών - Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Η Εταιρεία

Η Πολύβιος Καπέτης Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών & εμπορίας κρεάτων με έδρα την κρεαταγορά της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.


Επικοινωνία


Πολύβιος Καπέτης Α.Ε.

Εισαγωγή & Εμπορία Κρεάτων


Έδρα: ΟΚΑΑ Κ2-02Β-20

Κεντρική Αγορά Αθηνών

Άγιος Ιωάννης Ρέντης


Τηλ: 210 4838556

210 4826735


Fax: 210 4838557


Email: pkapetis@hotmail.com